รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2580 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2250-2400 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 65/66 2600-2750 ข้าวเหนียวสันป่าตองเชียงใหม่ 65/66 2350-2450

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566