จับตา 10 พ.ย. ขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 2 บาท

จับตา 10 พ.ย. ขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 2 บาท

ชาวไร่อ้อยลุ้น ปรับราคาน้ำตาลหน้าโรงงานขยับขึ้น 2 บาท หลังปีนี้ชาวไร่แบกต้นทุนสูงผลจากสงคราม และภัยแล้ง ชี้ราคาน้ำตาลตลาดโลกจูงใจส่งออก เสี่ยงตลาดในประเทศตึงตัว

รายงานข่าวจากคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (10 พ.ย.66) คาดว่าคณะทำงาน จะมีการประชุมหารือ และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเท็จจริงสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก่อนเริ่มฤดูกาลหีบอ้อยปี 2566/67 โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตอ้อยปีนี้ (ฤดูกาลผลิต 2565/66) ที่ปรับเพิ่มขึ้นมากเฉลี่ย 12,000-13,000 บาทต่อไร่ ประกอบกับราคาน้ำตาลตลาดโลกยังสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 27-28 บาทต่อกิโลกรัม จูงใจผู้ผลิตส่งออกน้ำตาลไปต่างประเทศมากกว่าขายในประเทศ อาจทำให้ตลาดในประเทศตึงตัว

“ขณะนี้คณะทำงาน รับข้อมูลรอบด้านโดยมีความเข้าใจชาวไร่อ้อย เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีการอนุมัติให้ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 2 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) จากเดิม 19-20 บาทต่อกก. เป็นระดับ 21-22 บาทต่อกก. ขณะที่ราคาขายปลีกน่าจะยังควบคุมไว้ แต่จะอยู่ระดับใด คณะทำงานจะพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้ง”

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าต้นทุนหลักในการปลูกอ้อยในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาก อาทิ ราคาปุ๋ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 44% เพราะเป็นช่วงที่เกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเฉลี่ย 39% จากผลกระทบสงครามเช่นกัน รวมถึงต้นทุนยาปราบศัตรูพืช ค่าขนส่ง และผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง เพราะฝนตกน้อยลง ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องสูบน้ำมากขึ้น กลายเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันในเครื่องสูบน้ำ

อีกทั้งภัยแล้งยังทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยีลด์) ลดลงมากจากอ้อย 10-11 ตันต่อไร่ และเคยสูงสุด 12 ตันต่อไร่ เหลือ 9-10 ตันต่อไร่

ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ออกประกาศขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 4 บาทต่อกก. จาก 19-20 บาทต่อกก. เป็น 23-24 บาทต่อกก. จากนั้นคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดราคาน้ำตาลหน้าโรงงานกลับไป 19-20 บาทต่อกก. ทำให้ชาวไร่ออกมาเคลื่อนไหวเตรียมปิดโรงงานน้ำตาล จึงมีการตั้งคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ขึ้นมาเพื่อหาข้อยุติดังกล่าว

โดยคณะทำงานชุดนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งขึ้นหลังการหารือร่วมกับตัวแทนชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตัวแทนกระทรวงเกษตรฯ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์