ชาวไร่อ้อยบุกพบ รมว.พาณิชย์ ขู่ปิดโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

ชาวไร่อ้อยบุกพบ รมว.พาณิชย์ ขู่ปิดโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

ชาวไร่อ้อยเตรียมขอพบ รมว.พาณิชย์ วันนี้บ่ายโมง ถกราคาอ้อยหน้าโรงงาน 19-20 บาท ไม่สะท้อนต้นทุนชาวไร่ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งราคาปุ๋ย น้ำมัน ภัยแล้ง หวั่นลดการผลิตในปีถัดไป ลักลอบส่งออกทำน้ำตาลในประเทศขาดตลาด ชี้ขึ้นราคาน้ำตาลกระทบผู้บริโภคครัวเรือนน้อยมาก 

นายปารเมศ โพธารากุล ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 พ.ย.2566 เวลา 13.00 น. ตัวแทนชาวไร่อ้อย 8-9 คน ขอนัดพบ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับฟังเหตุผลการควบคุมราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานให้คงเดิมที่ 19-20 บาท/กิโลกรัม และการกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม 

รวมถึงต้องการรับแนวทางในการช่วยเหลือต้นทุนชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ราคาน้ำมัน และปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นมาก

ทั้งนี้ ราคาน้ำตาลตลาดโลก ที่สูงกว่าตลาดในประเทศมาก อาจทำให้เกิดการลักลอบส่งออกเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาดและส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาลในประเทศในช่วงปลายฤดูกาลผลิต อีกทั้งชาวไร่ที่แบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหวก็จะเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตในปีถัดไปน้อยลง

นอกจากนี้ ปริมาณความต้องการใช้น้ำตาลในประเทศอยู่ที่ 2.4 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นสัดส่วนการบริโภคในครัวเรือนเพียง25% หรือไม่ถึง 1 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งรัฐควรจะไปควบคุมราคาสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยและเครื่องดื่ม

รวมทั้งหากการหารือไม่มีแนวทางหรือเหตุผลที่เพียงพอชาวไร่ก็พร้อมที่จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการ ปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศ พร้อมกันในวันที่ 5 พ.ย.2566 เพื่อไม่ให้นำน้ำตาลในส่วนของชาวไร่อ้อยตามระบบแบ่งปัน 70% ขนออกมา เพราะขายไปแล้วจะขาดทุน