“ภูมิธรรม” ขีดเส้น อคส.ทำงานตามนโยบาย ภารกิจยึดธรรมาภิบาล

“ภูมิธรรม” ขีดเส้น อคส.ทำงานตามนโยบาย ภารกิจยึดธรรมาภิบาล

“ภูมิธรรม” มอบนโยบาย อคส .จัดทำยุทธศาสตร์การทำงานให้สอดคล้องนโยบายรัฐ เดินหน้าใช้จุดแข็งการเป็นเจ้าของคลังสินค้า สร้างรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกร และ SMEs ให้แข่งขันได้ อย่าทำงานนอกลู่นอกทาง กำชับต้องมีธรรมาภิบาล ส่วนคดีคั่งค้างต่างๆ ต้องรีบเคลียร์ให้จบ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยม และมอบนโยบายการทำงานให้กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ว่า ได้มอบนโยบายให้ อคส. ไปจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ โดยให้เน้นการทำงานตามภารกิจในการจัดตั้ง อคส. เพราะที่ผ่านมา มีการดำเนินการนอกภารกิจไปมาก ก็ขอให้ไปเคลียร์ให้จบ และหันมาทำงานตามภารกิจ โดยเฉพาะการใช้จุดแข็งของการมีคลังสินค้า เพื่อสร้างรายได้ และต้องทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกร สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ซึ่งเป็นคนตัวเล็กให้แข่งขันได้

“ภูมิธรรม” ขีดเส้น อคส.ทำงานตามนโยบาย ภารกิจยึดธรรมาภิบาล

“ได้ให้นโยบายไปว่า จะต้องทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ถ้าไม่ทำตามวัตถุประสงค์ ก็จะล้มเหลวไปเรื่อย เหมือนอย่างองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หรือ ร.ส.พ. ที่ไม่ทำงานตามภารกิจ และถูกปิดไปแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปยุบ อคส. แค่เห็นว่า อคส. มีบทบาทที่จะทำงานได้ มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ก็ต้องไปทบทวนตัวเอง แต่ทั้งหมดนี้ ก็ต้องเป็นการทำงานตามภารกิจที่มีอยู่”นายภูมิธรรม กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้มีการทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ต้องเคลียร์ตัวเองให้สังคมเห็น อยากให้ปรับปรุงแก้ไข เพราะที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องภาพพจน์ ต้องทำให้ดีขึ้น ส่วนคดีคั่งค้างต่างๆ ที่ อคส. ถูกมองเป็นจำเลยสังคม ก็ต้องรีบเคลียร์ให้จบ ไม่อยากสาวว่าใครผิดใครถูก แค่อยากทำให้จบ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ อคส. ชุดใหม่ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา เพราะปัจจุบัน ประธานบอร์ด และกรรมการที่เหลือ ได้ลาออกหมดแล้ว ทำให้ต้องแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้เข้าไปขับเคลื่อนการทำงานของ อคส. โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์