ครม.เคาะลดสรรพสามิตเบนซิน 1 บ./ลิตรมีผล3 เดือน ใช้บริหารกองทุนฯลดโซฮอล์ 91

ครม.เคาะลดสรรพสามิตเบนซิน 1 บ./ลิตรมีผล3 เดือน ใช้บริหารกองทุนฯลดโซฮอล์ 91

ครม.เคาะลดภาษีสรรพสามิตเบนซิน 1 บาทต่อลิตร มีผล 7 พ.ย. เป็นระยะเวลา 3 เดือน  สูญเสียรายได้ 2 พันล้านบาท ส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันบริหารจัดการให้ลดราคาได้ตามเป้าหมาย 2.5 บาทต่อลิตร

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินโดยเป็นมาตรการแบบผสมผสานในการลดราคาน้ำมันเบนซินลงทั้งจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน และการบริหารจัดการเงินในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยในส่วนแรกการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้มีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินลง 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2566  – 7 ม.ค. 2567 ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินทั้ง 91 และ 95 จะลดลง 1 บาทต่อลิตรจากมาตรการนี้

อย่างไรก็ตามส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ครม.เห็นชอบในหลักการให้ลดลง 2.5 บาทต่อลิตรนั้น กระทรวงการคลังได้เสนอว่าขอให้กระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ลดเพิ่มเติมได้อีก 1.5 บาทต่อลิตร ซึ่งทำให้สามารถลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91ได้ 2.5 บาทต่อลิตร

 

ครม.เคาะลดสรรพสามิตเบนซิน 1 บ./ลิตรมีผล3 เดือน ใช้บริหารกองทุนฯลดโซฮอล์ 91

“ตามมติ ครม.ให้ลดภาษีสรรพสามิตเบนซิน 1 บาทต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ให้ลดได้ถึง 2.5 บาทต่อลิตรนั้นให้ใช้การบริหารจัดการเงินในกองทุนน้ำมันฯเพื่อให้ลดราคาได้ตามเป้าหมาย”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง กล่าวว่ามาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซิน 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 2 พันล้านบาท