ครม.ไฟเขียวให้ "น้ำตาลทราย" เป็น "สินค้าควบคุม" สกัดขึ้นราคาขายปลีก

ครม.ไฟเขียวให้ "น้ำตาลทราย" เป็น "สินค้าควบคุม" สกัดขึ้นราคาขายปลีก

ครม.ไฟเขียวให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม คงราคาขายปลีกก่อนขึ้นราคาวันที่ 28 ต.ค. นายกฯสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกร ก่อนเสนอ ครม.อีกครั้ง

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเป็นประธาน เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย์ ให้ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 เพื่อป้องกันผลกระทบกับประชาชนและทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ

ทั้งสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ขนมหวาน ที่อาจมีการปรับขึ้นราคา ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำตาลทรายไม่ขึ้นราคา โดยจะมีผลภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ โดยน้ำตาลทรายขาว จากเดิมกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 23 บาท, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท เป็น 24 บาท ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายขาว เพิ่มจากกิโลกรัมละ 23 บาท เป็น 28 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากกิโลกรัมละ 24 บาท เป็น 29 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่ว่าหลัง ครม.มีมติจะให้กลับไปขายราคาเดิม

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่าในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำกับดูแลสำนำงานอ้อยและน้ำตาล (สอน.) ก็น้อมรับมติ ของ ครม.

โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปดูผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่มีการควบคุมการขึ้นราคาน้ำตาลทรายในครั้งนี้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะกลับไปทำข้อเสนอในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วนำมาเสนอ ครม.อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งเรื่องจำนวนเงินที่จะส่งเข้ากองทุนเพื่อลดการเผาอ้อยของเกษตรกรเพื่อลด PM2.5 ด้วย ว่าจะยังคงใช้จำนวนเงินที่ 2 บาทต่อกิโลกรัมได้หรือไม่ หรือว่าจะต้องมีการทบทวนตัวเลขนี้อีกครั้ง