ทอท.ลุยพัฒนาสนามบินรองรับนักท่องเที่ยวพุ่ง

AOT ชี้นโยบายฟรีวีซ่าจีนดันนักท่องเที่ยวพุ่ง พร้อมให้ incentive สายการบินขนนักท่องเที่ยวมาไทยเพิ่ม ลุยพัฒนาสนามบินพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพสนามบินทั้ง 6 แห่งรองรับนักท่องเที่ยว

AOT ชี้นโยบายฟรีวีซ่าจีนดันนักท่องเที่ยวพุ่ง พร้อมให้ incentive สายการบินขนนักท่องเที่ยวมาไทยเพิ่ม ลุยพัฒนาสนามบินพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพสนามบินทั้ง 6 แห่งรองรับนักท่องเที่ยว

ด้านแอร์ไลน์ แนะรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ดึงธีมปาร์คต่างชาติลงทุนในไทย สร้างการจ้างงาน ดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวไทยให้คงอยู่

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์