'สุวรรณภูมิ' โชว์ผลตอบรับเปิดอาคาร SAT-1 คาดแอร์ไลน์แห่ใช้ 514 เที่ยวบิน

'สุวรรณภูมิ' โชว์ผลตอบรับเปิดอาคาร SAT-1 คาดแอร์ไลน์แห่ใช้ 514 เที่ยวบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) แบบ Soft Opening วันแรก ผู้โดยสารรวม 2,836 คน คาดตลอด 1 เดือนหลังจากนี้มีสายการบินใช้บริการ 514 เที่ยวบิน

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมบรรยากาศการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เป็นวันแรก (28 ก.ย.) พร้อมระบุว่า ภาพรวมการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในวันแรกนี้มีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ สายการบินไทยเวียตเจ็ต ให้บริการรวมทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสารรวมประมาณ 2,836 คน

อย่างไรก็ดี ในช่วงเดือนแรกของการเปิดให้บริการ (ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 28 ตุลาคม 2566) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าและขาออกของทั้ง 2 สายการบิน รวม 514 เที่ยวบิน เฉลี่ย 16 เที่ยวบินต่อวัน ผู้โดยสารรวม 142,761 คน เฉลี่ยประมาณ 4,605 คนต่อวัน

'สุวรรณภูมิ' โชว์ผลตอบรับเปิดอาคาร SAT-1 คาดแอร์ไลน์แห่ใช้ 514 เที่ยวบิน

โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ให้บริการเส้นทางไป-กลับประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว, โอซากา, ซัปโปโร) ประเทศเกาหลีใต้ (กรุงโซล) และประเทศจีน (นครเซี่ยงไฮ้) สายการบินไทยเวียตเจ็ท ให้บริการเส้นทางไป-กลับประเทศสิงคโปร์ เส้นทางไปประเทศเวียดนาม (นครโฮจิมินห์) และเส้นทางกลับจากไต้หวัน (ไทเป) และในระยะต่อไปจะมีสายการบินอื่นๆ ให้บริการ ณ อาคาร SAT-1 เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้ มีหลายสายการบินแจ้งความประสงค์ที่จะทำการบิน ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองแห่งใหม่นี้

ทั้งนี้ อาคาร SAT-1 ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยมีความพร้อมให้บริการผู้โดยสารใกล้เคียงกับอาคารผู้โดยสารหลักทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ห้องรับรองผู้โดยสารที่รอขึ้นเครื่อง (Lounge) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) เช่น สินค้าประเภทน้ำหอม เครื่องสำอาง ของที่ระลึก ของใช้ส่วนตัว เป็นต้นส่วนร้านค้าแบรนด์เนมยังคงให้บริการเฉพาะในอาคารผู้โดยสารหลัก

'สุวรรณภูมิ' โชว์ผลตอบรับเปิดอาคาร SAT-1 คาดแอร์ไลน์แห่ใช้ 514 เที่ยวบิน

สำหรับผู้โดยสารขาออกควรเผื่อเวลาเล็กน้อยในการเดินทางไปยังอาคาร SAT-1 ซึ่งใช้การโดยสารด้วยระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover Station : APM) ต่อด้วยการเดินไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมทุกด้าน พร้อมกับประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้อาคาร SAT-1 สามารถให้บริการผู้โดยสารให้ได้รับความสะดวกด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล

'สุวรรณภูมิ' โชว์ผลตอบรับเปิดอาคาร SAT-1 คาดแอร์ไลน์แห่ใช้ 514 เที่ยวบิน