ทอท.พร้อม 100% เปิด 'แซทเทิลไลท์' สุวรรณภูมิ 28 ก.ย.นี้

ทอท.พร้อม 100% เปิด 'แซทเทิลไลท์' สุวรรณภูมิ 28 ก.ย.นี้

ทอท.เตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ SAT-1 เริ่ม 28 ก.ย.นี้ ดึงสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และไทยเวียตเจ็ท นำร่องให้บริการ พร้อมประเมินผลตอบรับ ปักหมุดเปิดเต็มรูปแบบภายในปีนี้

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป พร้อมระบุว่า จากการตรวจเยี่ยมอาคาร SAT-1 ในครั้งนี้ พบว่ามีความพร้อม 100% มีพื้นที่ใช้สอย รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและร้านค้าเตรียมให้บริการผู้โดยสารแล้ว

อย่างไรก็ดี หลังทดลองเปิดให้บริการในวันที่ 28 กันยายนนี้ ทอท.จะใช้เวลาประเมินผลตอบรับเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อพิจารณากำหนดเปิดให้บริการอาคารนี้อย่างเป็นทางการภายในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่บริการผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 216,000 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น 15 ล้านคน อีกทั้งยังมีหลุมจอดประชิดอาคารพร้อมให้บริการสายการบินเพิ่มอีก 28 หลุมจอด

ทอท.พร้อม 100% เปิด 'แซทเทิลไลท์' สุวรรณภูมิ 28 ก.ย.นี้

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กล่าวว่า ทสภ. ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full - Scale Trial Operations) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ปฏิบัติการร่วมกับสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 3 ครั้ง ในวันที่ 8 และ 12 กันยายน 2566 ช่วงเวลากลางวัน และวันที่ 20 กันยายน 2566 ช่วงเวลากลางคืน เพื่อสร้างความมั่นใจในความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปีต่อไป

ทั้งนี้ สายการบินที่จะเข้าทำการบินที่อาคาร SAT – 1 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ในระยะแรกมีจำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยเที่ยวบินแรกที่ทำการบินเข้ามาที่อาคาร SAT-1 ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 0761 เดินทางจาก SHANGHAI ถึง ทสภ. เวลา 10.15 น. ทั้งนี้ ในสัปดาห์แรกที่เปิดให้บริการ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จะให้บริการวันละประมาณ 14 เที่ยวบิน และสายการบินไทยเวียตเจ็ทจะให้บริการวันละประมาณ 4 เที่ยวบิน และ ทสภ. จะพิจารณาจัดสายการบินอื่นเข้าให้บริการที่อาคาร SAT-1 เพิ่มเติมในระยะต่อไป ทั้งนี้ สำหรับในช่วง Soft Opening การให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ร้านค้า Duty free ร้านอาหาร และห้องรับรองพิเศษผู้โดยสาร พร้อมเปิดให้บริการแล้วบางส่วน

ทั้งนี้ ทสภ. พร้อมให้บริการอาคาร SAT-1 ควบคู่ไปกับอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building) โดยให้ความสำคัญในเรื่องระดับการให้บริการ (Level of Service) เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย ประทับใจเมื่อใช้บริการ โดยเมื่ออาคาร SAT-1 เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ จะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใช้บริการ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนภาคการท่องเที่ยวที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. เพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน

ทอท.พร้อม 100% เปิด 'แซทเทิลไลท์' สุวรรณภูมิ 28 ก.ย.นี้