'สุรพงษ์' สั่งคมนาคมเตรียมความพร้อม รับเปิดมอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี

'สุรพงษ์' สั่งคมนาคมเตรียมความพร้อม รับเปิดมอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี

“สุรพงษ์” ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมรองรับเปิดใช้บริการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ปลายปีนี้

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืน พร้อมระบุว่า วันนี้ตนได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อผลักดันเป้าหมายนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

โดยจากการรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว และรองรับการเปิดใช้งานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ที่เตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีปลายปีนี้

อีกทั้งยังยังสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ประสานงานร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการในการดำเนินการวางท่อน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูน้ำหลากแต่ละจุดที่เป็นปัญหาโดยด่วน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของงบประมาณ ระยะเวลา การขออนุญาตการวางท่อระบายน้ำ และข้อกฎหมายให้ถูกต้อง และเน้นย้ำว่าการดำเนินงานในทุกส่วน ทุกขั้นตอน ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน และทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่ต้องให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด

\'สุรพงษ์\' สั่งคมนาคมเตรียมความพร้อม รับเปิดมอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี