ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ย.66 ล่าสุด อัปเดตน้ำมันเบนซิน ดีเซล ปตท. - บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ย.66 ล่าสุด อัปเดตน้ำมันเบนซิน ดีเซล ปตท. - บางจาก เชลล์

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ย.66 "อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด" เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มน้ำมัน ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช้านี้ขยับขึ้น-ลง เท่าไหร่บ้าง

"ราคาน้ำมันวันนี้" 22 ก.ย.66 อัปเดต ราคาน้ำมัน ล่าสุด เวลา 07.00 น. เช็ก "ราคาน้ำมัน" เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PT

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2566 ล่าสุด" ราคาน้ำมันเบนซิน ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ราคาน้ำมันดีเซล มีการอัปเดตล่าสุดดังต่อไปนี้ โดยราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 22 กันยายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 48.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 40.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 22 กันยายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.79 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 49.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.34 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ก.ย.66 ล่าสุด อัปเดตน้ำมันเบนซิน ดีเซล ปตท. - บางจาก เชลล์

 

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 22 กันยายน 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 30.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.44 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ PT" วันที่ 22 กันยายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 38.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 48.74 บาท/ลิตร