ดีบุก เมตริกตันละ 915,820.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 81,600.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 915,820.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 81,600.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 915,820.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 81,600.00