‘คมนาคม’ เพิ่มสล็อตบิน 15% รับนักท่องเที่ยวจีนแห่เข้าไทย

‘คมนาคม’ เพิ่มสล็อตบิน 15% รับนักท่องเที่ยวจีนแห่เข้าไทย

“คมนาคม” พร้อมรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยหลังเปิดวีซ่าฟรี เพิ่มสล็อตการบิน 15% รับแอร์ไลน์จีน คาดขนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 5 ล้านคน ทอท.เตรียมเปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขยายพื้นที่อีก 216,000 ตารางเมตร ดันขีดความสามารถรับผู้โดยสาร 60 ล้านคน

นโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเร่งดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว สายการบินและหน่วยงานด้านการบินต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา 

กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการบินและการบริหารจัดการตารางบิน เพื่อรองรับนโยบาย"วีซ่าฟรี" ที่เริ่มนำร่องให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซักสถาน รวม 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2566 ถึงเดือน ก.พ.2567 โดยเฉพาะการประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการเดินทาง และลดความแออัดภายในท่าอากาศยาน

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.เตรียมความพร้อมในส่วนของท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาจำนวนมากในช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซัน) ซึ่งจะเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการวีซ่าฟรีด้วย 

“ตอนนี้มีสายการบินไทยสัญชาติจีนติดต่อเพื่อขอสล็อตการบินเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ทอท.ได้ประสานงานร่วมกับ กพท. บริษัทวิทยุการบิน และกองทัพอากาศ เพื่อขอเพิ่มสล็อตการบิน โดยการเจรจาเป็นผลดีทำให้ปัจจุบันในช่วงตารางบินฤดูหนาวนี้ จะมีสล็อตการบินเพิ่มขึ้น 15% หากเทียบกับช่วงตารางบินฤดูร้อน”

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้มีความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร จากการเตรียมเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (แซทเทิลไลท์) ในวันที่ 28 ก.ย.2566 โดยการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 จะเพิ่มพื้นที่มีรองรับผู้โดยสาร 216,000 ตารางเมตร 

รวมทั้งให้บริการควบคู่ไปกับอาคารผู้โดยสารหลัก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก 15 ล้านคนต่อปี รวมศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเป็น 60 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันที่รองรับได้ 45 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดให้บริการรถไฟฟ้า APM ซึ่งเป็น รถไฟฟ้าระบบล้อยางแบบไร้คนขับในการรับ - ส่งผู้โดยสาร ใช้ระยะเวลาในการโดยสารรวมถึงระยะเวลาที่ผู้โดยสารรอรับบริการที่สถานีประมาณ 3 นาทีและสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 210 คนต่อขบวน เพื่อทำให้การเดินทางของผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสะดวกมากขึ้น

คาดนักท่องเที่ยวจีนเพิ่ม 5 ล้านคน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมสั่งการให้ ทอท. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพิ่มตารางการบิน (สล็อต) ในช่วงตารางบินฤดูหนาวที่จะมาถึง นับเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารในฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซัน) 

ขณะนี้ทราบว่าได้มีการจัดสล็อตการบินเพิ่มได้มากขึ้นอย่างน้อย 15% ต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับสล็อตช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวหลักอย่างตลาดจีนจะเพิ่มมากขึ้นกว่า 5 ล้านคน

รวมทั้งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการเดินทาง และลดความแออัดภายในท่าอากาศยาน โดยปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่เดิม เพิ่มจุดเช็คอิน และประสานเพิ่มด่าน ตม. การใช้มาตรการจูงใจให้ผู้โดยสารใช้ระบบเช็คอินด้วยตนเอง 

รวมถึงการปรับการให้บริการ ได้แก่ การเปิดให้บริการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์ และการพิจารณาเปิดให้บริการท่าอากาศยานที่เชียงใหม่ เชียงราย และหาดใหญ่ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสารและรองรับการเดินทาง 

เพิ่มศักยภาพสนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมั่นใจว่าขณะนี้ด้านคมนาคมมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยในส่วนของการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เบื้องต้นในวันที่ 28 ก.ย.นี้ ทอท.จะเปิดให้บริการแบบ Soft Opening อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ซึ่งจะลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย.นี้ หลังจากนั้นจะร่วมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินทางไปตรวจความพร้อมของท่าอากาศยานภูเก็ต สำรวจพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งใหม่ด้วย

“ส่วนตัวผมมั่นใจว่าท่าอากาศยานทั้งหมดมีความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาหลังเปิดฟรีวีซ่า เพราะ ทอท.ได้เตรียมความพร้อมมานาน 2 อาทิตย์แล้ว ส่วนพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตก็จะลงไปตรวจความพร้อมอีกครั้ง ซึ่งจะมีการเรียกหารือร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อสอบถามถึงโครงการคมนาคมทางถนนที่ค้างอยู่ให้เร่งรัด”

ขณะเดียวกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานระยะยาว กระทรวงฯ เร่งรัดก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม เช่น การก่อสร้างส่วนต่อขยายทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้งหมดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 200 ล้านคนต่อปี