เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 เงินเข้าวันนี้ (1 ก.ค.66)

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 เงินเข้าวันนี้ (1 ก.ค.66)

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 เงินเข้าวันนี้ (1 ก.ค.66) เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้ สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 วันนี้ (1 ก.ค.2566) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด โดยเดือนนี้จะโอนเงินให้ 2 งวด คือวันที่ 1 และ 20 กรกฎาคม 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2566 ผู้ที่ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. จะเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2566 เป็นต้นไป โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังสูงสุด 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ สิทธิดังกล่าว ประกอบด้วย วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า ซึ่งจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ตามวงเงิน ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

(เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

**สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. - 26 มิ.ย.2566 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 กรกฎาคม 2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 2 เดือน (ของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน) จำนวนเงิน 900 บาท

  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2566) 
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

  • เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท 

โดยผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงจะได้รับสิทธิแบ่งจ่าย คือ 

- 800 บาท โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่ 10 ของเดือน
- เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

สิทธิค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ

การลงทะเบียน และช่วงเวลาการรับสิทธิ บรรเทาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  • ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนผ่านสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (คลิก)
  • ค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนผ่านสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คลิก)
  • ค่าไฟฟ้า กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ลงทะเบียนผ่าน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (คลิก)
  • ค่าน้ำประปา การประปานครหลวง ลงทะเบียนผ่านสำนักงานการประปานครหลวง (คลิก)
  • ค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียน สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (คลิก)

- มาตรการบรรเทาฯ กำหนดให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน 

- ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

- ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปาได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

 

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2566 เงินเข้าวันนี้ (1 ก.ค.66)

 

อ้างอิงจาก 

กรมบัญชีกลาง , กระทรวงการคลัง ,  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th