บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อุทธรณ์สำเร็จ 4.16 แสน เตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อุทธรณ์สำเร็จ 4.16 แสน เตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน

คืบหน้าล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยื่นอุทธรณ์สำเร็จ 4.16 แสนคน พร้อมเตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน เพื่อเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 ส.ค.66

คืบหน้าล่าสุด โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ จากที่ประชุม ครม. (27 มิ.ย. 66) พบว่าผลการยื่นอุทธรณ์สำเร็จ ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว 4.16 แสนคน พร้อมเตือน 1.15 ล้านคน รีบ "ยืนยันตัวตน" เพื่อเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 ส.ค.66

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ไขข้อสงสัย จะได้รับสิทธิย้อนหลังหรือไม่ ?

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ ยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ยังคงยืนยันตัวตนได้ และจะเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 แต่ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

ตารางการยืนยันตัวตน และวันที่เริ่มใช้สิทธิตาม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"  ดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อุทธรณ์สำเร็จ 4.16 แสน เตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 19,647,241 ราย เมื่อพิจารณาคุณสมบัติจากการลงทะเบียน พบว่า

• ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,050,421 ราย

• ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ 1,266,682 ราย

• ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติม (เกษตรกร) 416,153 ราย

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 จำนวนทั้งสิ้น 15,012,973 ราย แบ่งเป็น

• ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 13,444,534 ราย

• ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน หรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ จำนวน 1,152,286 ราย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อุทธรณ์สำเร็จ 4.16 แสน เตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตน

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง : โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ : โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)