สถานการณ์ยางพารา วันที่ 9 มิถุนายน 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบอยู่ที่ 47.70 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.59 บาท/กก. ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 47.53 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.59 บาท/กก. ราคายางวันนี้ ในภาพรวมมีแนวโน้มเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ

ราคายางวันนี้สะท้อนปัจจัยทิศทางราคาของตลาดซื้อขาย ยางพาราล่วงหน้าต่างประเทศโดยราคายางได้รับอิทธิพลจาก สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ธนาคารโลกมีการปรับการคาดการณ์ต่อเศรษฐกิจโลกในปีนี้ว่า จะมีการเติบโตสู่ระดับ 2.1% ประกอบกับนักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้อาจเป็นแรงหนุนต่อราคายางและทำให้ราคายางได้รับผลดีตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบ WTI มีปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง หลุดระดับ 70 ดอลลาร์ในเมื่อวาน ท่ามกลาง สถานการณ์ความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งเริ่มมีข้อบ่ง ชี้ให้เห็นจากดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหลายตัวของสหรัฐ และอาจกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อราคายางได้เช่นกัน

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 9 มิถุนายน 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 9 มิถุนายน 2566

 

 

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 9 มิถุนายน 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 9 มิถุนายน 2566