กรมการข้าว ยืนยันใช้งบจัดงานวันข้าวคุ้มประโยชน์

กรมการข้าว ยืนยันใช้งบจัดงานวันข้าวคุ้มประโยชน์

กรมการข้าว ปัดโต้ก้าวไกล หลังถูกตรวจสอบใช้งบวันข้าวและชาวนา 2566ไม่เหมาะสม พร้อมแจงกระทรวงเกษตรฯยืนยัน ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ชาวนาได้ประโยชน์คุมค่า

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์อธิบดีกรมการข้าว  เปิดเผยว่าตามที่พรรคก้าวไกล ได้ตรวจสอบงบประมาณการจัดงานวันข้าวและชาวนา ประจำปี 2566 โดยกล่าวอ้างว่าเป็นการใช้งบประมาณไม่เหมาะสม นั้น

กรมการข้าวได้ชี้แจงทุกประเด็นปัญหาให้ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบแล้ว   โดยยืนยันว่าการจัดงานวันข้าวและชาวนา ตั้งแต่วันที่ 5-7 มิ.ย. ที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมตรี(ครม. ) ซึ่งในปีนี้จะทะยอยจัด3 ครั้ง  ประกอบด้วย ที่กรมการข้าว บางเขน กทม.ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 5-7 มิ.ย.  จ.พิษณุโลก และจ.นครราชสีมา งบประมาณรวม 7.5 ล้านบาท  ทั้งนี้เพื่อให้ชาวนาในแต่ละพื้นที่ และใกล้เคียงได้เข้าร่วม

โดยกรมการข้าวได้นำเสนอเทคโนโลยีต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต การทำนาคาร์บอนต่ำ การแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 

 

กรมการข้าว ยืนยันใช้งบจัดงานวันข้าวคุ้มประโยชน์ กรมการข้าว ยืนยันใช้งบจัดงานวันข้าวคุ้มประโยชน์ กรมการข้าว ยืนยันใช้งบจัดงานวันข้าวคุ้มประโยชน์ กรมการข้าว ยืนยันใช้งบจัดงานวันข้าวคุ้มประโยชน์ กรมการข้าว ยืนยันใช้งบจัดงานวันข้าวคุ้มประโยชน์

สำหรับการตั้งข้อสังเกตของพรรคก้าวไกลกรณีการจ้างบริษัทออแกไนซ์ โดยไม่ได้ทำการประมูลนั้น เนื่องจากการจัดงานมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน จากแผนที่กำหนดไว้จะจัดที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร ทีท อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี ทำให้กรมการข้าวต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับรูปแบบ และเลือกใช้ออแกไนซ์ที่มีประสบการณ์  การจัดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวเป็นผู้ให้ข้อมูลและตรวจรับ เนื่องจากการนำเสนอในนิทรรศการนั้นส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิค และเพื่อไม่ให้เสียเวลาแก้ไข เพราะมีระยะเวลาดำเนินการสั้นๆ

สำหรับพิธีสงฆ์ ที่ใช้งบ 5 แสนบาทในการนิมนต์หลวงพี่น้ำฝน ก็ไม่เป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้ การทำพิธีสงฆ์ และการจัดงานทั้งหมดนี้ ส่วนนึงเพราะอยากให้ทุกคนรำลึกถึงบุญคุณชาวนาที่ผลิตข้าวให้บริโภค และสร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่คุณภาพชีวิตของชาวนายังยากจนและถูกด้อยค่าในสังคม  ดังนั้นการจัดงานนี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา เป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไปด้วย 

"การจัดงานครั้งนี้กรมการข้าวถือว่าคุ้มประโยชน์กับคนที่อยู่ในวงการข้าวและชาวนา การเข้ามาตรว สอบของพรรคก้าวไกลครั้งนี้ว่ามีสิทธิ์ที่จะทำได้ กรมการข้าวจะไม่โต้แย้ง แต่จะชี้แจงตามลำดับขั้นตอน  ”