รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 7 มิถุนายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 7 มิถุนายน 2566

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2000 ข้าวขาว 5% 1600 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 65/66 2500-2650 ข้าวเหนียวใหม่สันป่าตอง 65/66 2250-2350

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 7 มิถุนายน 2566