รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 2 มิถุนายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2630-2750 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1950-2000 ข้าวขาว 5% 1600 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 65/66 2500-2650

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 2 มิถุนายน 2566