'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง 50 สตางค์/ลิตร

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง 50 สตางค์/ลิตร

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับลด "ราคาน้ำมัน" ในกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซล ราคาเท่าเดิม มีผลพรุ่งนี้ 05.00 น. เป็นต้นไป

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศข่าวดี "พรุ่งนี้น้ำมันลง" ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน โดยกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลยังคงราคาเท่าเดิม ซึ่งจะมีผลในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมัน ที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น
 

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) จะเป็นดังนี้

ราคาน้ำมันเบนซิน-ราคาแก๊สโซฮอล์

 • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 32.79 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 32.34 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.38 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 34.65 บาทต่อลิตร
 • เบนซิน อยู่ที่ 42.44 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.14 บาทต่อลิตร

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง 50 สตางค์/ลิตร
 

 ราคาน้ำมันดีเซล (คงเดิม)

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 41.06 บาท/ลิตร

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับราคาลง 50 สตางค์/ลิตร

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์