ทางออกราคา ‘ดีเซล’ โจทย์ท้าทายรัฐบาล!

ส่องทางออกราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีลิตรละ 5 บาท กำลังจะสิ้นสุด 20 ก.ค. นี้ รัฐควรตัดสินใจอย่างไร ? ขยายเวลาต่อ นำเงินกองทุนมาอุดหนุน หรือปล่อยเสรี ไปตามกลไกตลาด คุยกับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรมว.พลังงาน-พาณิชย์

ส่องทางออกราคาดีเซล หลังมาตรการลดภาษีลิตรละ 5 บาท กำลังจะสิ้นสุด 20 ก.ค.นี้ รัฐควรตัดสินใจอย่างไร ? ขยายเวลาต่อ นำเงินกองทุนมาอุดหนุน หรือปล่อยเสรีไปตามกลไกตลาด คุยกับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรมว.พลังงาน-พาณิชย์

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์