การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยืนยัน LINE : PEA Next แนบไปกับ 'ค่าไฟ' เป็นของจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยืนยัน LINE : PEA Next แนบไปกับ 'ค่าไฟ' เป็นของจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยืนยันแล้ว LINE Official Account: PEA Next ที่แนบไปกับ "ค่าไฟ" เป็นของจริง พัฒนาขี้นและใช้งานในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด

จากกรณี มีภาพใบปลิวที่แนบติดมากับใบแจ้ง "ค่าไฟ" เพื่อประชาสัมพันธ์ LINE Official Account: PEA Next เพื่อทำธุรกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนทำให้ชาวเน็ตเกิดความไม่แน่ใจว่าเป็นของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่นั้น

ล่าสุด วันนี้ (30 พ.ค. 66) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า ใบปลิวดังกล่าว และ LINE Official Account: PEA Next เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจริง ซึ่งพัฒนาขึ้น และใช้งานในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ ราชบุรี (อำเภอบ้านโป่ง)  

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยืนยัน LINE : PEA Next แนบไปกับ 'ค่าไฟ' เป็นของจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือลูกค้า ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยหมายเลขผู้ใชไฟฟ้า และหมายเลขอุปกรณ์มิเตอร์  เพื่อใช้บริการตรวจสอบค่าไฟฟ้า สร้าง QR Code เพื่อ ชำระค่าไฟฟ้า และรับบริการแจ้งข้อความ อัตโนมัติต่างๆ อาทิ แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเกินกำหนดชำระเงิน แจ้งเตือนสถานที่ใช้ไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนงาน งดจ่ายกระแสไฟฟ้า แจ้งผลยันยืนการชำระค่าไฟฟ้า แจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดเป็นการทำงานบนระบบงานอัตโนมัติไม่มีการใช้พนักงานหรือกลุ่มบุคคลสื่อสารติดต่อกับลูกค้า

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือลูกค้า ต้องดำเนินการตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และยอดค่าไฟฟ้าค้างชำระที่แสดงบน QR Code

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือลูกค้า ต้องนำ ชำระค่าไฟฟ้า สแกนเพื่อชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลที่ QR Code กับระบบฐานข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ QR Code ที่ใช้ชำระค่าไฟฟ้าเป็นไปตามรูปแบบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค