3 มิ.ย.นี้ 'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง' เตรียมเปิดทดลองนั่งฟรี

3 มิ.ย.นี้ 'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง' เตรียมเปิดทดลองนั่งฟรี

3 มิ.ย.นี้ "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" ช่วงลาดพร้าว - สำโรง เตรียมเปิดให้บริการประชาชนทดลองนั่งฟรี ยืนยันแก้ไขข้อบกพร่องได้มาตรฐานความปลอดภัย 100%

รายงานข่าวจาก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง" ช่วงลาดพร้าว - สำโรง โดยระบุว่า การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งมีเอกชนผู้รับสัมปทาน คือ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ในขณะนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของงานโยธา งานเดินรถ และงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่ายังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเปิดทดลองให้บริการแก่ประชาชน

โดยเบื้องต้นทราบว่าทางภาคเอกชนผู้รับสัมปทานได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนแล้ว ซึ่งยืนยันด้วยว่าระบบรถไฟฟ้าความปลอดภัย 100% เป็นไปตามมาตรฐาน ขณะที่กำหนดเปิดให้บริการประชาชนนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 3 มิ.ย.นี้ โดยจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี เป็นระยะเวลาราว 1 เดือน

3 มิ.ย.นี้ 'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง' เตรียมเปิดทดลองนั่งฟรี

เนื่องจากในช่วงดังกล่าวต้องมีการยื่นขออนุมัติอัตราราคาสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมทั้งต้องการมีออกประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร และต้องประกาศราคาที่จะมีผลใช้งานล่วงหน้า 30 วัน ทั้งนี้ในช่วงของการทดลองเปิดให้บริการฟรี อาจมีงานบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์ แต่จะไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร อาทิ รถอาจเคลื่อนจอดไม่ตรงประตูบ้าง เป็นต้น

รายงานข่าวยังระบุด้วยว่า อัตราค่าโดยสารเบื้องต้นมีการคำนวณตามสัญญาสัมปทานปี 2559 กำหนดค่าโดยสารเริ่มต้น 14 บาท สูงสุด 42 บาท แต่อย่างไรก็ดี ก่อนเปิดให้บริการจะต้องปรับอัตราค่าโดยสารตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อีกครั้ง โดยจะใช้ CPI 3 เดือนก่อนวันที่เริ่มให้บริการ ดังนั้นหากสามารถเปิดบริการจริงได้ในวันที่ 3 มิ.ย.2566 อัตราค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท ซึ่งปรับตาม CPI เดือน มี.ค.2566

3 มิ.ย.นี้ 'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง' เตรียมเปิดทดลองนั่งฟรี

สำหรับ แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง มีระยะทาง 30.4 กิโลเมตร เป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลรวมจำนวน 23 สถานี โดยมีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว วิ่งไปตามถนนลาดพร้าว จนถึงแยกบางกะปิ และเลี้ยวขวาไปตามถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกศรีนุช ศรีอุดม ศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทพารักษ์ ไปสิ้นสุดที่จุดตัดถนนสุขุมวิท ที่สถานีสำโรง

สำหรับเอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จดทะเบียนดำเนินงานภายใต้บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) โดยกลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STEC) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH)

3 มิ.ย.นี้ 'รถไฟฟ้าสายสีเหลือง' เตรียมเปิดทดลองนั่งฟรี