รฟม. เปิดตัวโครงการ PAPA Care ส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ คนใช้บริการ รถไฟฟ้า MRT

รฟม. เปิดตัวโครงการ PAPA Care ส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ คนใช้บริการ รถไฟฟ้า MRT

รฟม. เปิดตัวโครงการ PAPA Care ส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะให้ผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้า MRT เอื้อเฟื้อที่นั่งแก่กลุ่มบุคคลพิเศษ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม เปิดตัวโครงการ “PAPA Care” หรือ Priority Accessible Purple Line Area เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะในกลุ่มผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) ได้คอยดูแลกันและกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันที่นั่งให้แก่ผู้ใช้บริการที่เป็น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และพระภิกษุ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่คนทุกคนสามารถเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พร้อมกับได้เพิ่มที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษ (Priority Seat) ในตำแหน่งใกล้ประตูเข้า - ออกรถไฟฟ้า จากเดิม 6 ที่นั่งต่อตู้ เป็น 12 ที่นั่งต่อตู้ สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ครบทุกขบวนแล้ว

นอกจากนี้ รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จะดำเนินการเพิ่มที่นั่ง Priority Seat ในขบวนรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) เป็นลำดับถัดไป เพื่อมุ่งพัฒนาบริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับคนทุกกลุ่ม ทุกประเภทอย่างเสมอภาค 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

รฟม. เปิดตัวโครงการ PAPA Care ส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ คนใช้บริการ รถไฟฟ้า MRT