หอการค้าฯ หวั่นขึ้น ‘ค่าแรง’ ฉุดลงทุน!

นโยบายรัฐบาลใหม่ที่จะเดินหน้าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันที 450 บาท จะส่งผลกระทบต่อภาคการค้า และอุตสาหกรรมรุนแรงมาก

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ระบุ นโยบายรัฐบาลใหม่ที่จะเดินหน้าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันที 450 บาท จะส่งผลกระทบต่อภาคการค้า และอุตสาหกรรมรุนแรงมาก ภาคเอกชนขอให้พรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพิจารณาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบนพื้นฐานของกฎหมาย และพิจารณารอบด้านก่อนใช้นโยบายนี้ โดยขอให้เป็นไปตามกลไกไตรภาคี ซึ่งหากปรับขึ้นค่าแรงทันที จะกระทบต่อภาคเอกชนเดิม และเอกชนใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนในไทยทำให้ไม่กล้าเข้ามาลงทุนในไทยแน่นอน รวมทั้งกระทบภาคการเกษตรที่ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่ม แต่ขายสินค้าเกษตรเท่าเดิมหรือน้อยลง กระทบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ไม่สามารถแบกรับการขึ้นค่าแรงแบบนี้ได้ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว และบริการที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนได้ จึงอยากเสนอแนะว่ารัฐบาลใหม่ต้องพิจารณาให้รอบด้านก่อน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์