ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 26 พ.ค.2566 ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 26 พ.ค.2566 ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุดเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่ ระกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ (Shell) และ PT

อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้ล่าสุด วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ (Shell) และ PT 

บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05:00 น.เป็นต้นไป ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

"ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท." วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 26 พ.ค.2566 ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก" วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.59 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.54 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 26 พ.ค.2566 ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์" (Shell) วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 26 พ.ค.2566 ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ PT" วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 43.74 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด 26 พ.ค.2566 ปรับขึ้นเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร