เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลาตี 5 เป็นต้นไป

"พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น" บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศ "ราคาน้ำมัน" "ปรับขึ้นราคาน้ำมัน"  ในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

โดย "ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2566" บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

*ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ขายปลีก (ใหม่) วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะเป็นดังนี้

กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

  • แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 33.59 บาทต่อลิตร 
  • แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.14 บาทต่อลิตร 
  • แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 35.18 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร
  • เบนซิน อยู่ที่ 43.24 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 ซูเปอร์พาวเวอร์ อยู่ที่ 42.94 บาทต่อลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร

กลุ่มดีเซล (คงเดิม)

  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร 
  • ดีเซลพรีเมียม ราคา 41.06 บาท/ลิตร

เติมด่วน! พรุ่งนี้ปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร