สถานการณ์ยางพารา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.02 บาท/กก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.02 บาท/กก. ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 48.02 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 50.02 บาท/กก. ราคายางวันนี้ ในภาพรวมมีแนวโน้มเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ

ราคายางวันนี้สะท้อนปัจจัยทิศทางราคาของตลาดซื้อขาย ยางพาราล่วงหน้าต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคายางได้รับแรงสนับสนุน จากหลายปัจจัย โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในเดือน พ.ค. ของสหรัฐอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน โดยมีการปรับตัว เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 54.5 แสดงให้เห็นถึงภาคการผลิตและบริการของสหรัฐมีการขยายตัว นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่เพิ่มสูงขึ้นในเมื่อวาน (24 พ.ค.) ก็เป็นอีกปัจจัยหนุนต่อราคายางเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การเจรจาการขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐยังไม่สิ้นสุด ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลง ได้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 จะทำให้สหรัฐเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเกิดการถดถอยอย่างรวดเร็วและรุนแรง

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

สถานการณ์ยางพารา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566