กรมการค้าภายในลุยซื้อมะม่วงช่วยเกษตกรดันราคาขยับขึ้น

กรมการค้าภายในลุยซื้อมะม่วงช่วยเกษตกรดันราคาขยับขึ้น

กรมการค้าภายในนำผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงแฟนซี ในจ.เชียงใหม่ ลำพูนแล้วกว่า 1,000 ตัน ในราคานำตลาดกิโลกรัมละ 10 บาท ส่งผลให้ราคาขยับขึ้นเป็น 10-12 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 47% ส่วนน้ำดอกไม้ของเชียงใหม่ ราคาขยับ 30-40 บาทต่อกก. เพิ่ม 89% ยันมีปัญหาจุดใดนำผู้ประกอบการซื้อทันที

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมะม่วงแฟนซี 4 สายพันธุ์ ได้แก่ R2E2 จินหวง งาช้างแดง แดงจักรพรรดิ์ ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และอ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ปริมาณรวมแล้วกว่า 1,000 ตัน ในราคากิโลกรัม (กก.) ละ 10 บาท และเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อผลผลิตมะม่วงแฟนซี 4 สายพันธุ์ จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ จุดรับซื้อในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยตัวแทนเกษตรกรได้ให้ความชื่นชมและขอบคุณกรมฯ และจังหวัด แทนพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ต้นฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น

กรมการค้าภายในลุยซื้อมะม่วงช่วยเกษตกรดันราคาขยับขึ้น

ทั้งนี้ ผลจากการที่กรมฯ ได้นำผู้ประกอบการ เข้าไปช่วยรับซื้อมะม่วง ทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้คุ้มต้นทุน ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าห่อ และค่าแรง ส่งผลให้ปัจจุบันราคามะม่วงน้ำดอกไม้เชียงใหม่ ปีนี้อยู่ที่ 30-40 บาทต่อกก. สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ราคา 12-25 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 89% และมะม่วงแฟนซี ราคาปีนี้อยู่ที่ 10-12 บาทต่อกก. สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ราคา 5-10 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 47%

“กรมฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การผลผลิตมะม่วง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิณสถานการณ์เป็นระยะ ๆ และเตรียมพร้อมดำเนินการรับมือด้านปริมาณและราคา หากผลผลิตออกมามากหรือกระจุกตัวช่วงใดช่วงหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร และช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล” นายกรนิจกล่าว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เพื่อคิกออฟ “อมก๋อยโมเดล” โดยจัดได้ให้มีพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อมะม่วงในราคานำตลาด

โดยผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน 10 ราย ประกอบด้วยผู้รวบรวม ผู้ส่งออก เช่น บริษัท เอ็ม ที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด บริษัท มาตา เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท นานา ฟรุ๊ต จำกัด บริษัท สตูดิโอ จีบาร์ จำกัด และบริษัท มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง เช่น แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ และท็อปส์ สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น พีที และบางจาก เข้ารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร จำนวน 6 กลุ่ม 2 จังหวัด กว่า 100 ครัวเรือน ได้แก่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และอ.บ้านโฮ่ง อ.เวียนหนองล่อง จ.ลำพูน ปริมาณรับซื้อรวม 38,800 ตัน (มะม่วงน้ำดอกไม้ 6,000 ตัน และมะม่วงแฟนซี 32,800 ตัน) คิดเป็นมูลค่า 448 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้จัดทำมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2566 โดยมีมาตรการทั้งสิ้น 22 มาตรการ ดูแลตั้งแต่การผลิต การตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และด้านกฎหมาย เพื่อดูแลผลผลิตผลไม้ที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดประมาณ 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% โดยได้เตรียมมาตรการหาตลาดล่วงหน้าไว้รวมกว่า 700,000 ตัน และตั้งเป้าผลักดันการส่งออกผลไม้สดและแปรรูป 4.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10% รวมทั้งได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้ประกอบการผลไม้ ผู้แทนเกษตรกร ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง สถานีบริการน้ำมัน โลจิสติกส์ สายการบิน ผู้แทนสถาบันการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการดูแลผลไม้ ปี 2566 ไว้แล้ว