ขนส่ง​ทาง​บก​ เตือน! ห้ามใช้ป้ายทะเบียนปลอม 

 ขอเตือนผู้ทำป้ายทะเบียนปลอม จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ส่วนเจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก​ เสกสม อัครพันธุ์ ระบุ  ขอเตือนผู้ทำป้ายทะเบียนปลอมจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ส่วนเจ้าของรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ฐานใช้เอกสารราชการปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท นอกจากนี้ยังเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มาตรา 11 ฐานติดแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนดปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์