'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 7 พ.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดตล่าสุดเช็กที่นี่

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 7 พ.ค.66 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล อัปเดตล่าสุดเช็กที่นี่

เช็กราคาล่าสุด 'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 7 พฤษภาคม 2566 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล จากปั๊ม ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กเลยที่นี่

เช็กราคาล่าสุด 'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 7 พฤษภาคม 2566 กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT

 

 

โดย 'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 7 พฤษภาคม 2566 จาก 4 ปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้

 

'ปตท.' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด


ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร 
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 43.44 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมียม ราคา 41.56 บาท/ลิตร
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.14 บาท/ลิตร


'บางจาก' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด

 

ดีเซลพรีเมียม ราคา 41.66 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

 

 

'เชลล์' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด

 

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.14 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.14 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 43.54 บาท/ลิตร

 

'PT' อัปเดตราคาน้ำมันล่าสุด

 

ดีเซล B7 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 32.44 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.44 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 43.94 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร