จัดอันดับ 7 พรรคการเมืองไทย พรรคไหนมีนโยบายใช้เงินมากสุด หากได้เป็นรัฐบาล

จัดอันดับ 7 พรรคการเมืองไทย พรรคไหนมีนโยบายใช้เงินมากสุด หากได้เป็นรัฐบาล

เจาะนโยบายพรรคการเมือง ส่งรายงานถึง กกต.พรรคการเมืองที่ใช้เงินมากที่สุดหากมาเป็นรัฐบาล แชมป์เป็นของภูมิใจไทย หลังใส่นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 1.7 ล้านล้าน เพื่อไทยมาเป็นอันดับ 2 ขณะที่ รทสช.ใช้ไม่มาก นโยบายส่วนใหญ่ทำตามเดิมผุดคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันภาคต่อ

key points 

 • กกต.กำหนดให้พรรคการเมืองส่งรายละเอียดนโยบายที่หาเสียง และวงเงินที่ใช้ในแต่ละนโยบาย 
 • เอกสารที่แต่ละพรรคยื่นให้ กกต.รายงานคาดการณ์การใช้งบประมาณแต่ละนโยบาย ประชาชนตรวจสอบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกตั้ง
 • พรรคภูมิใจไทยมีโครงการที่ใช้เงินในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้กว่า 1.7 ล้านล้านบาท 
 • พรรคเพื่อไทยตามมาเป็นอันดับสอง โดยมีจำนวนโครงการและนโยบายที่หาเสียงไว้มากที่สุดกว่า 70 นโยบาย 
 • พรรคก้าวไกล มีการจัดงบสวัสดิการเพิ่มเติมในหลายรายการ รวมทั้งการส่งสัญญาณแก้รัฐธรรมนูญ และปฏิรูปกองทัพ ซึ่งต้องมีการใช้งบประมาณหมื่นล้านบาท 

 

เหลือเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.และจะได้ทราบว่าพรรคที่เข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคใด ภาพรวมของการแข่งขันกันหาเสียงเลือกตั้งโดยการแข่งขันทางด้านนโยบายที่พรรคการเมืองต่างๆประกาศนโยบายหาเสียงให้ประชาชนรับทราบจะใช้กลยุทธ์ชูนโยบายเด่นที่หวังโกยคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายได้

อย่างไรก็ตามแต่ละพรรคการเมืองนั้นไม่ได้มีแต่เพียงนโยบายที่ใช้หาเสียงเท่านั้น แต่มีชุดนโยบายจำนวนมากซึ่งหลายนโยบายต้องใช้เงินงบประมาณ หรือแหล่งเงินอื่นๆในการดำเนินนโยบายไม่ว่าจะเป็นการกู้เงิน การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการของรัฐในรูปแบบ “PPP”

ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งให้แต่ละพรรคการเมืองส่งรายละเอียดของนโยบาย พร้อมทั้งระบุถึงแหล่งที่มาของวงเงินในการจัดทำนโยบายต่างๆเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกตั้ง และใช้ในการติดตามการดำเนินนโนบายต่างๆของพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาล

 

7 อันดับ พรรคการเมืองใช้วงเงินในการดำเนินนโยบายมากที่สุด

“กรุงเทพธุรกิจ” สำรวจเอกสารนโยบายที่พรรคการเมืองส่งให้ กกต. เพื่อจัดลำดับพรรคการเมืองที่ใช้วงเงินในการดำเนินนโยบายมากที่สุด 7 อันดับดังนี้

1.พรรคภูมิใจไทย  ใช้วงเงินรวมในการจัดทำนโยบาย ประมาณ  1.92 ล้านล้านบาท (1,927,336.7 ล้านบาท)

โดยนโยบายที่ใช้เงินมากที่สุดของพรรคภูมิใจไทยคือนโยบายส่งเสริมการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ วงเงิน 1.7 ล้านล้านบาทนอกจากนั้นยังมีนโยบายอื่นๆ เช่น

 • สนับสนุนการติดตั้งเครื่องกรองน้ำทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ วงเงิน 43,968 ล้านบาท
 • นโยบายทำประกันชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  37,098 ล้านบาท
 • นโยบายการจัดสรรภาษีบ้านเกิดเมืองนอนวงเงิน 1.01 แสนล้าน
 • การเพิ่มเงินเดือน อสม.และค่าประกันชีวิตให้ อสม. วเงินรวม 2.7 หมื่นล้านบาท  
 • นโยบายส่งเสริมการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยยูเรีย วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัด จังหวัดละ 100 ล้านบาทรวม 7.7 พันล้านบาท  เป็นต้น

          

2.พรรคเพื่อไทย ใช้วงเงินรวมในการทำนโยบาย ประมาณ  1.81 ล้านล้านบาท (1,818,870 ล้านบาท)

โดยมีนโยบายและวงเงินของนโยบายเช่น

 • แจกเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลคนละ 1 หมื่นบาท วงเงินรวม 5.6 แสนล้านบาท
 • นโยบาย one tablet per child free internet วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท
 • โครงการ one tablet teacher free internet 2.8 พันล้านบาท
 • นโยบายพักหนี้เกษตรกร 8,000 ล้านบาทง
 • นโยบายกองทุนสมทบคนสร้างตัว 9 หมื่นล้าน
 • นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3 แสนล้านบาท 
 • นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายวงเงิน  4.8 หมื่นล้านบาท 
 • นโยบายยกระดับรถไฟทั่วประเทศ 1.17 หมื่นล้านบาทต่อปี 
 • นโยบายบริหารจัดการน้ำ ไม่ท่วมไม่แล้งวงเงิน 5 แสนล้านบาท เป็นต้น

3.พรรคไทยสร้างไทย ใช้วงเงินรวมในการทำนโยบายประมาณ  1.532 ล้านล้านบาท  (1,532,500  ล้านบาท) โดยมีนโยบายที่ใช้ วงเงินรวมที่ได้แจ้งกับ กกต.แล้วได้แก่ 

 • นโยบายดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วงเงิน  1.4 ล้านล้านบาท
 • นโยบายสร้างรายได้ให้ประเทศวงเงิน 2.35 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายเกษตรสร้างไทย เกษตรหายจน เกษตรหมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืนวงเงินรวม 1.09 แสนล้านบาท

 

4.พรรคก้าวไกล ใช้วงเงินรวมในการทำนโยบายประมาณ  9.74 แสนล้านบาท (974,710 ล้านบาท) โดยมีนโยบายที่ใช้วงเงิน เช่น  

 • นโยบายจัดสรรสวัสดิการถ้วนหน้า 6.5 แสนล้านบาท
 • การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 3,000 ล้านบาท 
 • นโยบายปฏิรูปและจัดสวัสดิการกองทัพ 1.2 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายสนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 3,000 ล้านบาท 
 • นโยบายการศึกษาเท่าทันโลก 2 หมื่นล้านบาท
 • การสนับสนุนคูปองพัฒนาการเรียนรู้ 1.7 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ 1 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายจัดการหนี้เกษตรกร 5.25 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายลดหนี้สินและต้นทุนเกษตรกร 3 หมื่นล้านบาท
 • เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 4 หมื่นล้านบาท
 • แก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง 1 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายการแก้ปัญหา PM2.5 สนับสนุนอากาศสะอาด 5 พันล้านบาท  
 • นโยบายสร้างงานเพิ่มรายได้ สร้างงานซ่อมประเทศ 2.5 หมื่นล้านบาท  
 • นโยบายส่งเสริม SME 4.4 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 พันล้านบาท
 • นโยบายคมนาคมเพื่อทุกคน 1 หมื่นล้านบาท  
 • นโยบายสนับสนุนวัคซีนแมวหมา สัตว์เลี้ยง 1 พันล้านบาท เป็นต้น

 

5.พรรคประชาธิปัตย์ ใช้วงเงินรวมในการทำนโยบาย 8.45 แสนล้านบาท  (845,400 ล้านบาท) แบ่งเป็น  

1)นโยบายเกษตรทันสมัย 198,200 ล้านบาท ได้แก่

 • ประกันรายได้พืชเกษตร 7 หมื่นล้านบาทต่อปี
 • จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา 3 หมื่นบาทต่อครัวเรือน วงเงิน 9.7 หมื่นล้านบาท
 • ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ 3 หมื่นล้านบาท

2)สวัสดิการตลอดชีพ 162,400 ล้านบาท

 • นมโรงเรียน 365 วัน วงเงิน 2.7 หมื่นล้าน
 • ชมรมผู้สูงอายุรับ 30000 บาท วงเงิน 2.4 พันล้านบาท

นอกจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้กำหนดนโยบายที่ต้องใช้วงเงินงบประมาณ ในโครงการอื่นๆ เช่น

 • นโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศวงเงิน 3 แสนล้านบาท
 • นโยบายการศึกษาทันสมัย 24,800 ล้านบาท 
 • นโยบายสนับสนุนโครงการธนาคารหมู่บ้าน – ชุมชน ทั่วประเทศ โดยให้เงินแห่งละ 2 ล้านบาท วงเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

 

6.พรรคชาติพัฒนากล้า ใช้วงเงินรวมในการทำนโยบายประมาณ 7.24 แสนล้านบาท (724,700 ล้านบาท) โดยมีนโยบายต่างๆหลายโครงการ เช่น  

 • มอเตอร์เวย์ทั่วไทย 2,000 กม. วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท ประกอบไปด้วยมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก่ บางปะอิน – เชียงราย นครราชสีมา - หนองคาย  และเพชรบุรี (ชะอำ) – สุไหงโกลก  
 • นโยบายรื้อโครงสร้างพลังงานวงเงิน 1 แสนล้านบาท โดยตั้งโซลาร์ ฟันด์ สนับสนุนการติดโซลาร์เซลล์ของประชาชน  
 • นโยบายเด็กไทย 3 ภาษา ปีละ 3 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายโคราชเมืองคมนาคมทันสมัย 1.7 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลระดับตำบล 2.4 หมื่นล้านบาท
 • สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศวงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท  
 • โครงการสะพานข้ามสุราษฎร์ ไปยังเกาะสมุย วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท

 

7.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ใช้วงเงินรวมในการทำนโยบายประมาณ 3.04 แสนล้านบาท  (304,000 ล้านบาท) ประกอบไปด้วย นโยบายที่จะทำหลายโครงได้แก่

 • นโยบายการลดต้นทุนเกษตรกรใช้เงิน 60,000 ล้านบาทต่อปี
 • เพิ่มเงินสมทบประกันสังคมให้มีเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาทต่อปี
 • โครงการกองทุนฉุกเฉินประชาชน วงเงิน 3 หมื่นล้านบาทต่อปีบัตรสวัสดิการพลัสใช้งบประมาณ 7.1 หมื่นล้านบาท
 • โครงการคนละครึ่งภาคสอง วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท โครงการเราเที่ยวด้วยกันภาคสองวงเงิน 1.8 หมื่นล้านบาท
 • นโยบายการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4 หมื่นล้านบาทต่อปี
 • นโยบายใช้เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงอายุ 10 ปี วงเงิน 4 พันล้านบาท
 • การจัดตั้งกองทุนพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยว วงเงิน 1,000 ล้านบาท