ตรวจสอบ 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 25 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

ตรวจสอบ 'ประกันรายได้เกษตรกร' 65/66 งวด 25 จ่ายเงินส่วนต่าง 'ประกันราคาข้าว'

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ปี 65/66 ธ.ก.ส. จ่ายเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 25 ได้กี่บาท ขณะที่ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชยเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมาย

จากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ลงวันที่ 21 พ.ย.65 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." นั้น "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รายงานความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" ได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2566 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 (งวดที่ 25) ดังนี้

ตรวจสอบ \'ประกันรายได้เกษตรกร\' 65/66 งวด 25 จ่ายเงินส่วนต่าง \'ประกันราคาข้าว\'

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (งวดที่ 25) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ที่ระบุวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2566 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 13,577.51 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,903.19 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,922.10 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,299.10 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา "ประกันรายได้เกษตรกร" กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 25 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 422.49 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 96.81 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 77.90 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ตรวจสอบ \'ประกันรายได้เกษตรกร\' 65/66 งวด 25 จ่ายเงินส่วนต่าง \'ประกันราคาข้าว\'

โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ งวดที่ 25 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 

ทั้งนี้ ในงวดที่ 1 - 24 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วกว่า 2.631 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,863.72 ล้านบาท และ การช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.644 ล้านครัวเรือน วงเงิน 54,020.70 ล้านบาท

สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป 

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน - ช่องทางตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้ข้าว" ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

ตรวจสอบ \'ประกันรายได้เกษตรกร\' 65/66 งวด 25 จ่ายเงินส่วนต่าง \'ประกันราคาข้าว\'

ตรวจสอบผลการโอนเงินบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

 • หลังจากตรวจสอบใน เว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
 • สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน และจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66
 • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

ตรวจสอบ \'ประกันรายได้เกษตรกร\' 65/66 งวด 25 จ่ายเงินส่วนต่าง \'ประกันราคาข้าว\'

 

ที่มา : กรมการค้าภายใน