ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย.2566 ล่าสุดเช้านี้ เชลล์ ปรับลดกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ดีเซล

ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย.2566 ล่าสุดเช้านี้ เชลล์ ปรับลดกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ดีเซล

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 1 เมษายน 2566 ณ เวลา 07.00 น. จาก 4 ปั๊มประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กราคากลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล เช้านี้เป็นอย่างไรบ้าง

อัปเดต 'ราคาน้ำมันวันนี้' ล่าสุดวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT 

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ปรับลด 'ราคาน้ำมัน' ทุกชนิดมากกว่า 0.50 บาทต่อลิตรขึ้นไป ยกเว้น วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 , วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ที่ยังราคาคงเดิม ราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 1 เมษายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 1 เมษายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 46.24 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 42.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย.2566 ล่าสุดเช้านี้ เชลล์ ปรับลดกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 1 เมษายน 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 33.77 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 1 เม.ย.2566 ล่าสุดเช้านี้ เชลล์ ปรับลดกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 1 เมษายน 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.66 บาท/ลิตร