'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 1 เม.ย.66 เช็กเลย เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ - ดีเซล อัปเดตล่าสุด

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 1 เม.ย.66 เช็กเลย เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ - ดีเซล อัปเดตล่าสุด

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 1 เมษายน 2566 อัปเดตล่าสุด เบนซิน - แก๊สโซฮอล์ - ดีเซล จากปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT เช็กเลย

'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 1 เมษายน 2566 อัปเดตล่าสุด กลุ่มน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล จาก 4 ปั๊มใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ , บมจ.บางจากปิโตรเลียม , บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (Shell) และ PT

 

 

โดย 'ราคาน้ำมันพรุ่งนี้' 1 เมษายน 2566 จาก 4 ปั๊ม ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้

 

'ปตท.' ราคาน้ำมันล่าสุด

 

 

 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร 
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.16 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 42.56 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.64 บาท/ลิตร


'บางจาก' ราคาน้ำมันล่าสุด

 

 

 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 42.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 ราคา 46.24 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.49 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร

 

 

'เชลล์' ราคาน้ำมันล่าสุด

 

 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.44 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.24 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.64 บาท/ลิตร

 

'PT' ราคาน้ำมันล่าสุด

 

 • ดีเซล B7 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.35 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.08 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.66 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.04 บาท/ลิตร