‘สุพันธุ์’ หนุนโละกฎหมาย 1,400 ฉบับ แก้อุปสรรคทำกิน

‘สุพันธุ์’ หนุนโละ กม. 1,400 ฉบับ แก้อุปสรรคทำกิน ฟังมุมมองจากคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย

‘สุพันธุ์’ หนุนโละ กม. 1,400 ฉบับ แก้อุปสรรคทำกิน ฟังมุมมองจากคุณสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย