รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 20 มีนาคม 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 20 มีนาคม 2566

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1900-1950 ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1380-1400 ข้าวขาว 5% 1480-1490 ข้าวเหนียวสันป่าตองนาปีใหม่ 65/66 2150-2250

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 20 มีนาคม 2566