จี้พรรคการเมืองชูนโยบายพลังงานยั่งยืน

กระทรวงพลังงานชี้ปีนี้สถานการณ์ค่าไฟฟ้าจะดีขึ้น พร้อมติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานที่ยังคงผันผวนใกล้ชิด หนุนการใช้พลังงานสะอาดตอบโจทย์เทรนด์โลก วอนพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายเพื่อความมั่นคงยั่งยืนระยะยาว

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ระบุ สถานการณ์พลังงานโลกยังคงผันผวน สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มีความอ่อนไหวทั่วโลก กระทรวงพลังงานยังคงติดตาม และพร้อมดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน นโยบายต่างๆ ที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการ คำนึงถึงการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานสะอาด ที่ปัจจุบันมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับเชื้อเพลิงฟอสซิล และมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาด ยังช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลังงานปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น กระทรวงพลังงานได้พยายามทยอยปรับราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม ไม่ให้เป็นการสร้างปัญหาด้านงบประมาณในอนาคต รวมถึงให้เกิดการแข่งขันในตลาดพลังงาน 

ทั้งนี้ อยากขอให้พรรคการเมืองอย่านำนโยบายการลดราคาพลังงานที่เกินจริงมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียง เพราะนอกจากจะทำให้ประชาชนเกิดความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้แล้ว นโยบายดังกล่าวยังจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างด้านพลังงานและวินัยการเงินการคลัง ตลอดจนความยั่งยืนความเป็นอยู่ของประชาชน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

กกพ.ชี้แนวโน้มค่าไฟลดลง

ด้านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กัลย์ แสงเรือง ระบุ อัตราค่าไฟฟ้าปี 2565 ที่สูงขึ้นเนื่องจากต้นทุน LNG ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว แต่ปี 2566 สถานการณ์จะดีขึ้น เนื่องจากการผลิตก๊าชฯ ในอ่าวไทยที่เพิ่มมากขึ้น

โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าโดยบริหารจัดการเพื่อให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ได้บูรณาการร่วมกันบริหารจัดการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า Spot LNG เพื่อให้ค่า Ft หรือค่าไฟฟ้าผันแปรมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด และมั่นใจว่าค่า Ft ในรอบเดือนพ.ค.-ส.ค.นี้ ทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมจะกลับมาใกล้เคียงกับค่า Ft รอบ ก.ย.-ธ.ค. 2565 ที่อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย