soft power ซอฟต์พาวเวอร์ไทย นโยบายขายฝันที่ทำได้จริง

soft power ซอฟต์พาวเวอร์ไทย นโยบายขายฝันที่ทำได้จริง

ทิศทางสร้าง soft power ซอฟต์พาวเวอร์ไทย นโยบายขายฝันที่ทำได้จริง

อัปเดตซอฟต์พาวเวอร์ของไทย จากมุมมองของนักการเมือง กรณีงานเสวนา Soft Power ขับเคลื่อนประเทศ ประเด็น เปิดนโยบายพรรคการเมือง ผลักดัน Soft Power สู่ระดับโลก จัดโดยเครือเนชั่น ซึ่งมี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวฯ , สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนากล้า , นิกร จำนง พรรคชาติไทยพัฒนา , ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย , จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย , อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล พรรคก้าวไกล และ วทันยา บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์

เริ่มที่นักการเมืองรุ่นใหญ่ "สุวัจน์" ชี้จุดแข็งไทยคือภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยดึงนักท่องเที่ยวเพิ่ม หนุนตั้งกองทุนซอฟท์พาวเวอร์หมื่นล้าน สนับสนุนการจัดเทศกาลต่างๆ  เช่น มวย อาหาร ภาาพยนตร์ สร้างพรีเซ็นเตอร์ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจต่อเนื่องในแต่ละวัฒนธรรมและจุดแข็งของซอฟพาวเวอร์ รวมถึงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่จะถูกลืม

"นิกร" มองปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการรักษามรดกทางภูมิปัญญา มีการให้งบประมาณแต่น้อยมาก ดังนั้นต้องเพิ่มกองทุน และการตั้งคาร์บอนเครดิตเซ็นเตอร์ นโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก ส่วนการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งไทยมีจุดแข็งคือ วัฒนธรรม

ขณะที่ "ศิธา" ชูวัฒนธรรมแบบไทยแท้ เกี่ยวกับเครื่องดื่มสุรา ซึ่งสามารถสร้างมูลลค่าการตลาดได้ 4 แสนล้าน เทียบญี่ปุ่นมีสุราหมื่นยี่ห้อ ดังนั้นต้องสนับสนุนท้องถิ่นให้สุราท้องถิ่นเป็นซอฟท์พาาวเวอร์ของไทย ไม่ใช่ให้แต่กลุ่มทุนอย่างเดียว และมองภาพยนตร์ไทยแข่งขันได้ ไม่ต้องใช้ต้นทุนแพง ปัจจุบันปัญหาการเซ็นเซอร์บางส่วนของหนัง รอบฉายไม่พอ เมื่อเทียบกับภาพยนตร์ต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อภาพยนตร์ไทยไม่ได้เงิน จะทำให้ผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพไม่ได้

ด้าน "อภิสิทธิ์" ย้ำจัดตั้งกองทุนเชิงสร้างสรรค์ ปรับเนื้อหาของกองทุนให้กว้างและหลากหลายมากขึ้น จากนั้นจะเพิ่มเงินในกองทุน เพื่อให้คนที่สนใจสามารถกู้ยืมเงินได้ ขณะเดียวกันต้องแก้กฎหมายที่ล้าหลังให้สอดคล้องกับยุคสมัย

ส่วน "จิราพร" เสนอสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่กินได้ พัฒนาทุนมนุษย์ 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ ยกระดับแรงงาน สร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง พร้อมสร้างระบบการเรียนรู้ เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ทั้งในระดับพื้นฐานและระดับอาชีพ

น่าสนใจ "วทันยา" อธิบายซอฟต์พาวเวอร์ คือความสามารถที่ทำให้ผู้อื่นปรารถนา ทำให้ผู้อื่นยอมรับ โดยปราศจากการใช้กำลังบังคับ ตัวอย่าง เกาหลีใต้ใช้อุตสาหกรรมบันเทิง เผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเอง การบริโภค การท่องเที่ยว การแต่งกาย เพื่อครองใจคนทั่วโลก ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจจำนวนมาก เสนอจัดตั้งกองทุนไอเดียสร้างสรรค์ ครอบคลุมในประเด็น ทุนพัฒนามนุษย์ การผลักดันโอกาสส่งต่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนเมื่อมีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างเม็ดเงินในอุตสาหกรรมบันเทิง

มุมมอง รมว.ท่องเที่ยวฯ “พิพัฒน์” ซอฟต์พาวเวอร์ทรงพลังระดับโลก เช่น มวยไทย นวดไทย ผัดไทย ซีรีส์วาย และอื่น ๆ จะแตกต่างจากความนิยมในระดับท้องถิ่น เช่น ผ้าขาวม้า หม้อแกงเพชรบุรี ตาลโตนด หอยนางรมสุราษฎร์ ไข่เค็มไชยา สับปะรดภูแล  และม่อฮ่อมแพร่ นี่คือจุดเปลี่ยนที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์จากที่ยอมรับกันภายในประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสนิยมในระดับโลก

กล่าวโดยสรุป นักการเมืองเห็นตรงกันเรื่องต้นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเรามีศักยภาพ แต่ยังขาดการจัดการแรงงาน กฎหมาย และแหล่งทุน ซึ่งแนวนโยบายไม่ถึงขนาดขายฝัน ถ้าทำจริงทำได้แน่นอน

...

อ้างอิง

บทความที่เกี่ยวข้องกับ soft power ทั้งหมด

บทความของนิติราษฎร์ บุญโย ทั้งหมด