แนะรัฐเร่งแก้ปากท้อง-ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ภาคเอกชน​ หอการค้า​ สภาอุตสาหกรรม​ ประสานเสียง​ หวังรัฐบาลใหม่ฟื้นเศรษฐ​กิจ​ ขับเคลื่อนประเทศทุกด้านต่อทันที​

2 ปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งแก้ คือ 1. เรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน เนื่องจากทุกวันนี้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และ 2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งความง่ายในการทำธุรกิจ กฎหมายที่ล้าสมัยต้องปรับปรุง ส่วนนโยบายที่อยากให้รัฐบาลใหม่สานต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ เรื่องของ BCG ด้านนโยบายประชานิยมมองว่าไม่ควรนำมาใช้ในระยะยาว รัฐบาลควรเข้าไปช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากกว่า 

 

หลังมีการเลือกตั้งใหม่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น และอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เร็วที่สุด โดยปัญหาแรกที่ต้องเร่งแก้ไข คือ การช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่หลายรายยังประสบปัญหาขาดแคลนสภาพคล่อง ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

 

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตดีขึ้น หลังโควิดคลี่คลายประกอบกับมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มองว่าสิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ทำให้เอสเอ็มอีซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยเข็มแข็งขึ้น ควบคู่ไปกับการกระตุ้นกำลังซื้อของกลุ่มคนรากหญ้า