กรมการขนส่งทางบกจับมือ ‘แฟลช’ ผุดหลักสูตรอบรมเดลิเวอรี่

กรมการขนส่งทางบกจับมือ ‘แฟลช’ ผุดหลักสูตรอบรมเดลิเวอรี่

กรมการขนส่งทางบกจับมือ ‘แฟลช เอ็กซ์เพรส’ ผุดหลักสูตรอบรม e-Learning ต้นแบบความปลอดภัยการขนส่ง ลุยอบรมพนักงานเดลิเวอรี 2 แสนคนทั่วประเทศ หวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัดทำหลักสูตรอบรม e-Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง สำหรับพนักงานขับรถขนส่ง โดยระบุว่า ปัจจุบันธุรกิจการขนส่งพัสดุในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการให้บริการขนส่งด้วยรถกระบะ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์มากขึ้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน 

อย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากเป็นผลดีต่อทั้งผู้ขับขี่เอง และเพื่อนร่วมทางรอบข้าง กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขับขี่และผู้ประกอบธุรกิจรับส่งพัสดุเพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการขนส่งอย่างปลอดภัย เช่น ผู้ขับขี่ขนส่งต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุ รถที่นำมาใช้ขนส่งต้องจดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนเอกชนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน 

กรมการขนส่งทางบกจับมือ ‘แฟลช’ ผุดหลักสูตรอบรมเดลิเวอรี่

สำหรับความความร่วมมือกับแฟลช จัดทำหลักสูตรอบรม e-Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง จะมีการผลิตคลิป VDO เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถขนส่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถรับชมคลิป VDO ได้ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ ผู้ขับขี่รถขนส่ง หรือประชาชนที่สนใจ ที่ได้รับชมคลิปแล้วจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย 

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ขบ.ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งเดลิเวอรี่อย่างต่อเนื่อง ในกรณีการขับขี่ที่ฝ่าฝืนจราจร ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยของบริการขนส่งเดลิเวอรี่ครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีความรู้และปฎิบัติให้ถูกต้องตามหลักจราจรมากขึ้น โดยแฟลชถือเป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งพัสดุที่จะนำร่องในการอบรมพนักงานเป็นส่วนแรก

“แฟลชมีพนักงานขับรถประมาณ 2 แสนคนทั่วประเทศ จะเป็นผู้นำร่องในการจัดอบรมความรู้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้พนักงานขับรถ โดย ขบ. จะประสานผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรายอื่นๆ ให้ดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบลักษณะนี้ต่อไป” นายจิรุตม์ กล่าว 

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านจราจรของพนักงานขับรถขนส่งทุกคน ให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยปัจจุบันแฟลชมีพนักงานในประเทศไทยประมาณ 3 หมื่นคน ในจำนวนนี้เป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้าประมาณ 2 หมื่นคนขณะนี้ได้เริ่มฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่พนักงานในระยะแรกแล้ว ประมาณ 5 พันคน ส่วนที่เหลืออีก 1.5 หมื่นคนตั้งเป้าจะฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

สำหรับการจัดทำสื่อประกอบเนื้อหาหลักสูตรอบรม e-Learning ในหัวข้อเรื่อง “ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง” ในรูปแบบคลิป VDO ให้ความรู้หัวข้อต่าง ๆ ความยาว 7-10 นาที โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมe-Learning ด้านความปลอดภัยในการขนส่งประกอบไปด้วย 9 หัวข้อหลักที่สำคัญ ได้แก่

1.สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทย 

2.การตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

3.การขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

4.การคาดการณ์อุบัติเหตุและรับรู้ความเสี่ยง 

5.มารยาทในการขับรถบนท้องถนน 

6.การประเมิน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 

7.อุปกรณ์ความปลอดภัย และข้อกำหนดความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า 

8.ชั่วโมงการทำงาน 

9.การบริหารจัดการความเหนื่อยล้า