พาณิชย์ยกทัพสินค้าลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจพันล้าน

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ขนสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ รวมกว่า 1,000 รายการ ลดสูงสุด 60% บรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพให้ประชาชนคาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาท

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กรนิจ โนนจุ้ย ระบุ กรมฯ ได้นำสินค้าลดราคามาจำหน่ายช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนมากถึง 10 หมวด โดยอาหารสดลดสูงสุด 59% ของใช้ประจำวันลด 60% โดยสินค้าไฮไลต์ ที่นำมาลดราคาและเป็นสินค้าที่ประชาชนให้ความสนใจ เช่น ข้าวหอมมะลิ ถุง 5 กิโลกรัม ลดราคาจากท้องตลาดทั่วไปเหลือถุงละ 100 บาท หมูเนื้อแดงราคา 150 บาท/กก. ไข่ไก่เบอร์ M แผงละ 90 บาท เฉลี่ยฟองละ 3 บาท และน้ำมันปาล์ม 43 บาท/ขวด 
 
ซึ่งจากการติดตามการจำหน่ายมีประชาชนเข้ามาเลือกชม เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก และได้สอบถามประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ก็ได้รับคำยืนยันว่าสินค้ามีราคาถูกจริง ลดจริง และช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริง ๆ อยากให้กระทรวงพาณิชย์จัดงานจำหน่ายสินค้าแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมฯ ได้จัดงานอย่างต่อเนื่องตามจุดต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน และช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร ทำให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มมากขึ้น จำนวน 274 ครั้ง ทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 5 จุด และต่างจังหวัด 269 จุด ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ 350 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดจำหน่ายพืช 3 หัว จากแหล่งผลิตสู่ประชาชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนมาตรการจัดการพืช 3 หัว ปี 2566 ที่กรมฯ เข้าไปดำเนินการรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) จำนวน 22,800 ตัน ภายใต้อมก๋อย โมเดล จากกลุ่มเกษตรกรเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิตในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน และศรีสะเกษ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะมีตลาดรองรับผลผลิต ขายสินค้าได้ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยลดภาระให้ประชาชน