พาณิชย์ชี้แนวโน้มราคาสินค้าลดลงในหลายชนิด

กรมการค้าภายในเผยสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ในภาพรวมมีแนวโน้มปรับลดลง ส่วนอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคา พร้อมเร่งกระจายพืชสามหัวช่วยเกษตรกรให้ขายได้ราคาดีตลอดฤดูกาล

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม จากการตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าในภาพรวมปรับลดลง เช่น เนื้อหมูลดลง 2-4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื้อไก่ส่วนต่างๆ ในภาพรวมก็ปรับลดลงเช่นเดียวกัน ส่วนไข่ไก่เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท ในภาพรวมราคาสินค้าอาหารมีแนวโน้มลดลง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า และดูแลให้อยู่ในราคาที่กำหนด 

สำหรับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดมีแนวโน้มปรับลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 47 บาท รวมถึงมีการจัดโปรโมชันในห้างสรรพสินค้าลดลงมาเหลือ 45 บาท และมีแนวโน้มลดลงอีก ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เช่น อาหารกระป๋อง และเครื่องดื่มต่างๆ ที่มีการขอปรับขึ้นราคาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กรมฯ ได้หารือกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือตรึงราคาไว้

เร่งกระจายพืชสามหัวช่วยเกษตรกร

นอกจากนี้ จากการที่กรมฯ ได้ดำเนินการอมก๋อยโมเดล เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืช 3 หัว หอมหัวใหญ่ กระเทียม หอมแดง โดยดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรรวบรวมกว่า 22,800 ตัน ซึ่งในปีนี้คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมมีปริมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 10% 

โดยกรมฯ ได้เข้าไปดำเนินการรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูการผลิต เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะมีตลาดรองรับผลผลิต สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล รวมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

สำหรับการกระจายสินค้าพืช 3 หัวในโครงการอมก๋อย โมเดล ผ่านโครงการคาราวานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี 2566 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีจัดทุกวันๆ ละ 100 จุด หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภค

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์