อุตฯหนุนภาคอุตสาหกรรม ใช้ “ปูนไฮดรอลิก” 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)มีการกำหนด และแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีต และปูนซีเมนต์ โดยให้สามารถใช้ปูนไฮดรอลิกเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม​ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ​ ระบุ​ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)มีการกำหนด และแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีต และปูนซีเมนต์ โดยให้สามารถใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ แทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  เพื่อลดปริมาณ​การปล่อยก๊าซเรือนกระจก​ บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน