ไต้หวันนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยมากที่สุด

การนำเข้าอาหารสุนัขหรือแมวสำหรับขายปลีกจากไทยของไต้หวัน มีการเติบโตที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ในช่วง 11 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้น20.88% โดยไต้หวันนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 36.98%

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ​ ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์​ ระบุ การนำเข้าอาหารสุนัขหรือแมวสำหรับขายปลีกจากไทยของไต้หวัน มีการเติบโตที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 ในช่วง 11 เดือนของปี 2565 เพิ่มขึ้น20.88% โดยไต้หวันนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 36.98% ของการนำเข้าทั้งหมด เพิ่มขึ้น 35.34% เป็นการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงโดยรวมของไต้หวัน