ดีบุก เมตริกตันละ 1,053,710.00 สังกะสี เมตริกตันละ 115,370.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,053,710.00 สังกะสี เมตริกตันละ 115,370.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 1,053,710.00 สังกะสี เมตริกตันละ 115,370.00