ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค.2566 ลดราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ หลังปรับขึ้น 6 ครั้งติด

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค.2566 ลดราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ หลังปรับขึ้น 6 ครั้งติด

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT ซึ่งเช้าวันนี้ กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับลดราคาลง 40 สตางค์/ลิตร

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊ม ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 26 มกราคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 44.06 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค.2566 ลดราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ หลังปรับขึ้น 6 ครั้งติด

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 26 มกราคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.19 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร
 • ไฮพรีเมียม 97 แก๊สโซฮอล์ 95++ ราคา 43.34 บาท/ลิตร 
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค.2566 ลดราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ หลังปรับขึ้น 6 ครั้งติด

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 26 มกราคม 2566

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.28 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.55 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.84 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.86 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค.2566 ลดราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ หลังปรับขึ้น 6 ครั้งติด

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 26 มกราคม 2566

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.74 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 44.56 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ม.ค.2566 ลดราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ หลังปรับขึ้น 6 ครั้งติด