อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี

อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี

อ.ส.ค.เชิญสัมผัสความงามอุโมงค์ประดู่แดงสวยที่สุดในประเทศ บานสะพรั่งเป็น 2 ฟากถนน ในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ชูเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปสุดฟินแห่งใหม่ของ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นายสมพร  ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  กล่าวว่า  ปัจจุบันฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คนอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับอาเซียนแล้ว  อ.ส.ค. ยังได้ปรับภูมิทัศน์ภายในฟาร์มให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คที่เป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศไทย

อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี

อีกทั้งต้องการขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น   เพื่อยกระดับการท่องเที่ยงเชิงเกษตรฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อดึงดูดและสร้างความไทย ประทับใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน ศึกษา เรียนรู้ โคนมอาชีพพระราชทานฟาร์มโคนมแห่งแรกของประเทศ

โดยเฉพาะช่วงนี้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค มีความสวยงามสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นช่วงที่ดอกประดู่สีแดงกำลังบานสะพรั่งโค้งเข้าหากันเป็นอุโมงค์ดอกไม้อวดโฉมให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชม และยังเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงโปรด

อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี

อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อีกด้วย สำหรับดอกประดู่แดงจะออกดอกปีละครั้งในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งต้นประดู่แดงจะอยู่ในโซนเส้นทางเลียบริมเขามีความสูงใหญ่อายุหลายสิบปีมากมายเรียงรายเป็นทิวแถว โดยปีนี้มาพร้อมกับทุ่งปอเทืองสีเหลืองอร่าม บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ที่กำลังทยอยบานอีกด้วย  

“ปัจจุบัน อ.ส.ค. ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเต็มรูปแบบ นอกจากจะเปิดให้เกษตรกร เยาวชน นิสิต นักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์มประสิทธิภาพสูงฟาร์มโคนมต้นแบบ(Thai-Denmark Smart Dairy Farm) ซึ่งเป็นฟาร์มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศสำหรับใช้ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยี เช่น

การสแกนบาร์โค้ดประจำตัวในวัวแต่ละตัว เพื่อเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรีดนมแบบไปป์ไลน์ที่บันทึกปริมาณน้ำนมดิบของน้ำนมวัวที่ได้ต่อตัว ต่อวัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (การจัดการของเสียในฟาร์ม) และคำนึงถึงการกินอยู่ของแม่โคตามหลักสวัสดิภาพสัตว์แล้ว  นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสความสวยงามของอุโมงค์ประดู่แดงและทุ่งปอเทืองซึ่งจะเบ่งบานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้” นายสมพร  กล่าว

อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี อุโมงค์ประดู่แดง ฟาร์มไทย-เดนมาร์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สระบุรี

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นักท่องเที่ยวสามารถ Walk in มาได้เลย ราคานั่งรถรางชมฟาร์มทำกิจกรรม ผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท นักศึกษา (ปริญญาตรี) ราคา 120 บาท เด็ก (เด็กสูงเกิน 90 ซม.-ม.6) ราคา 100 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 75 บาท เด็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าชมฟรี

  โดยกำหนดรอบบริการชมฟาร์มไว้ดังนี้ คือ รอบเช้า 9.00 น. 10.00 น. และ 11.00 น. ส่วนในรอบบ่าย 13.00 น. 14.00 น. และ 15.00 น. ห้องจำหน่ายตั๋วชมฟาร์มอยู่ด้านหลังร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เดินมาจากลานจอดรถอยู่เลยศูนย์อาหารมาทางซ้ายมือ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมโทร.09-1890-6335