เกลือสินเธาว์สร้างรายได้เสริม 2 หมื่น/เดือน

ชาวบ้านบ้านหนองเทา ประมาณ20ครอบครัว จะไปรวมตัวกันที่บ่อเกลือแห่งนี้เพื่อต้มเกลือสินเธาว์ขาย บางครอบครัวต้มเกลือได้ วันล่ะ 25-30 กิโลกรัม โดยขาย 4 กิโล 100 บาท โดยมีรายได้เข้าครอบครัววันละ 500-700 บาทต่อวันถือว่าเป็นรายได้ที่ดี

ชาวบ้านหนองเทา ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ใช้พื้นที่สาธารณะหลองศาลา เป็นมรดกจากผืนดิน สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามกำลังความสามารถ เป็นแหล่งสร้างเงินสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ของชาวบ้านมายาวนานนับ100ปี บ่อเกลือหนองศาลามีเนื้อที่กว่า63ไร่ อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตร หลังจากฤดูทำนาข้าวแล้วเสร็จ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - ปลายเดือนเมษายน ชาวบ้านบ้านหนองเทา ประมาณ20ครอบครัว จะไปรวมตัวกันที่บ่อเกลือแห่งนี้เพื่อต้มเกลือสินเธาว์ขาย บางครอบครัวต้มเกลือได้ วันล่ะ 25-30 กิโลกรัม โดยขาย 4 กิโล 100 บาท โดยมีรายได้เข้าครอบครัววันละ 500-700 บาทต่อวันถือว่าเป็นรายได้ที่ดี มีความต้องการของตลาด เข้ามามาก และขายดี จนต้มเกลือสินเธาว์ไม่ทันขาย โดยเกลือสินเธาว์ มีคุณภาพที่โดดเด่นคือ ใช้ปรุงอาหารมีรสชาด อหร่อย มาหมักทำปลาร้าจะทำให้ไม่เน่าเสียเนื้อแน่น หมักเนื้อก็ดี และใช้หมักดองต่างๆจะไม่เน่าเสีย
       โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน อุปกรณ์ในการต้มเกลือแบบโบราณ สามารถทำเองได้ และทำขึ้นเองในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น “ฮาง” หรือ รางเกรอะน้ำเกลือ มีลักษณะคล้ายเรือความยาวประมาณ2 - 4เมตร ทำจากไม้ การต้มเกลือตามวิถีของคนที่นี่ ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่ต้องซื้อหา แม้แต่การวัดความเค็มของน้ำเกลือ ก็ใช้ “หนามจาง” ต้นไม้ประจำถิ่นที่อยู่ในบ่อเกลือมาวัดด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงนำหนามจางไปวางลงในน้ำเกลือที่ได้จากการหมักขี้ทาไว้1คืน หากหนามจางลอย แสดงว่าความเค็มพอเหมาะที่จะนำไปต้มเกลือได้ และหากจะต้มน้ำให้ได้เกลือในปริมาณที่มาก ต้องรู้จักการเร่งไฟ และราไฟในเวลาที่เหมาะสม