ประชาชน ‘ขานรับ’ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

รัฐบาลไฟเขียวโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 12,000 ล้านบาท

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่ 5 มองว่าสามารถช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้ระดับหนึ่ง จูงใจให้คนไทยไปเที่ยวได้มากขึ้นเพราะมีส่วนลดค่าโรงแรมลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้บ้าง

เงินสะพัด ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ 1.2 หมื่นล้านบาท

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิพัฒน์ รัชกิจประการ ระบุ การเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 รอบนี้กำหนดจำนวนสิทธิการจองที่พักไว้ 560,000 สิทธิ (ห้อง/คืน) โดยไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน คาดว่าจะมีคนใช้สิทธิทั้งหมด 112,000 คน เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 12,539 ล้านบาท

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ให้สิทธิแก่ประชาชนในการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย 2 ส่วน คือ สนับสนุนค่าที่พัก 40% (ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน) สูงสุด 5 ห้อง

คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว (e-voucher) 600 บาท/วัน โดยจำนวนสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 นี้ จะไม่นับรวมกับสิทธิที่เคยได้รับในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

 

 

 

 

 

 

ทีมข่าวเนชั่นทีวี รายงาน

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์